Inscrie-te la newsletterul declub.ro si poti castiga un iPhone 7.

Ce poti castiga?

  • 10% Discount pentru prima comanda a fiecarui abonat la newsletter.
  • Un premiu constand in telefon mobil Apple iPhone 7 oferit prin tragere la sorti.

Ce trebuie sa faci?

  • Te inscrii cu o adresa de email valabila la newsletterul declub.ro aici.

Regulament

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul Campaniei „Newsletter DeClub.ro" denumita in continuare „Campania" este S.C. I SHOP ON TRADE S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Romania.

2. DURATA CAMPANIEI, ARIA DE DESFASURARE

2.1. Campania „Newsletter DeClub.ro" se desfasoara pe tot teritoriul Romaniei incepand cu 21 octombrie 2016 –31 decembrie 2016.

3. PARTICIPANTI SI PRODUSELE PARTICIPANTE

3.1. La campania "Newsletter DeClub.ro" poate participa orice persoana fizica care se inregistreaza cu o adresa de email valabila la lista de corespondenta a magazinului.

3.2 La campania „Newsletter DeClub.ro" participa toti clientii prezenti in baza de date declub.ro cu email activ indiferent daca au inregistrat sau o comanda valida.

3.3. Participantii trebuie sa detina cetatenie sau rezidenta romana, in cazul persoanelor fizice.

3.4. Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte, complete si conforme cu realitatea;

3.5. Angajatii Organizatorului, precum si rudele de grad 1, 2 si 3 ale acestora nu au dreptul sa participe in Campanie.

4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Pentru a participa la Campania „Newsletter DeClub.ro", orice persoana interesata trebuie sa inregistreze un email valabil in perioada 21 octombrie 2016 –31 decembrie 2016 sau pana in ziua in care Organizatorul decide incetarea Campaniei conform art. 12.1. Participarea la Campanie este conditionata de valabilitatea adresei de email.

4.2. Pentru a se califica in campaniei, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida.

4.3. Prin inregistrarea in Campanie, participantii isi dau acordul expres pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.

5. PREMII

5.1. Premiile Campaniei „Newsletter DeClub.ro" sunt:

Marele premiu: Un telefon mobil Apple iPhone 7 128GB Rose Gold in valoare de 3.830 lei

Reducere de 10% prin cod de discount acordat automat la fiecare inscriere.

6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1. Castigatorii vor fi desemnati pe data 10 ianuarie 2017. Se va extrage un Castigator al marelui premiu. Castigatorul va fi extras dintre participantii inscrisi in concurs in perioada campaniei.

6.2. Fiecare Castigator este extras în funcție de numarul de ordine(inscriere) al adresei de email, folosind serviciul random.org

6.3. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie solicita eliminarea din lista de corespondenta, acesta nu va mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.

6.4. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorii, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea lor. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator tot prin random.org excluzand numarul de ordine a celui care nu a putut fi contactat. Daca in urma acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contact, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa va desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus, acest ciclu repetandu-se pana la validarea unui castigator.

7. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

7.1. Castigatorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte obiecte.

8. VALIDAREA CASTIGATORULUI

8.1. Validarea Castigatorului se va face pe baza adresei de e-mail si a urmatoarelor documente: 1. un document valid de identitate, dupa cum urmeaza: in cazul persoanelor fizice: carte de identitate sau buletin de identitate sau pasaport

9. TAXE SI IMPOZITE

9.1. Organizatorul Campaniei va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii.

9.2. Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

10.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant), pe siteul nostru

11. FORTA MAJORA

11.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.2. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei , Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform legii.

11.3. Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor Campaniei existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

11.4. Cazul de forta majora va fi comunicat pe website.

12. INCETAREA CAMPANIEI

12.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta prezenta Campanie pe parcursul desfasurarii Campaniei cu mentiunea ca incetare va fi adusa la cunostinta participantilor si a publicului cu cel puţin 48 de ore înainte de a inceta, prin intermediul magazinului online si a paginii de Facebook .

12.1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Campaniei.

13. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

13.1. Participarea la aceasta Campanie confirma acceptarea neconditionata a fiecarui Participant ca datele sale cu caracter personal sa poata fi facute publice si folosite de organizator in scop publicitar, nelimitat teritorial si/sau temporal, precum si prin utilizarea oricarei modalitati de promovare (ex. internet, afisaj stradal etc.).

13.2. Prin participarea la Campanie, participantii accepta in mod neconditionat si explicit ca datele personale de identificare sa fie utilizate si stocate intr-o baza de date, aceasta putand fi folosita de catre Organizator sau subcontractanti ai acestora, ulterior, in cadrul altor aplicatii similare, de marketing direct, pentru publicarea datelor cerute de lege in cazul acordarii premiului etc.

13.3. Organizatorul poate face publice informatiile privind numele participantilor si orice alte date pe care le considera necesare.

13.4. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de lege privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul al informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul la opozitie.

13.5. Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor personale de catre Organizator in modul expus in paragraful anterior.

13.6. Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricarei informatii sau corespondenta, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa la adresa Organizatorului.

14. TEMEIUL LEGAL

14.1. Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legii privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si privind comercializarea produselor si serviciilor de piata precum si privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

15. LITIGII

15.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva.

15.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

15.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Romania.

16. ALTE REGLEMENTARI

16.1. In caz de tentative sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte de natura a afecta imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

16.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

16.3. Prezentul Regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe website sau poate fi solicitat la adresa sediului Organizatorului.

16.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe parcursul desfasurarii Campaniei (cum ar fi dar fara a se limita la modificarea datelor, modificarea duratei Campaniei etc.), cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului cu cel puţin 24 de ore înainte de a intra în vigoare prin intermediul website-ului.